Mwen manke w plis ke m te ka imajine; malgre m te prepare m pou m te manke w…