Kòman pou m ekri powèm?

Menm si w pa powèt, ekri yon bon powèm ki pale de nenpòt bagay ou renmen, se pa yon travay difisil jan w ka panse sa. Men 5 etap k ap ede w ekri yon bon powèm.