Non – Grame kreyol ayisyen

Non Konprann diferan tip non yo pa twò difisil, men li ka parèt yon ti jan konplike akoz de anpil, anpil non ki genyen. Annik fè yon ti gade nan paj sa a   w ap wè anpil non pwòp, non komen, non konpoze; sa ki pliryèl, sa k sengilye e latriye. Definisyon Non komen Non […]

¿Como escribir un poema?

English | Français | Kreyòl ¿Tu has pensado alguna vez de ganar el primer premio en un concurso de poesía? Incluso si tu no eres un poeta, escribir un buen poema que habla de todo es que te quieres, no es un trabajo difícil probablemente tu puedas pensar. Verás, escribir un poema no viene con […]

Kòman pou m ekri powèm?

Menm si w pa powèt, ekri yon bon powèm ki pale de nenpòt bagay ou renmen, se pa yon travay difisil jan w ka panse sa. Men 5 etap k ap ede w ekri yon bon powèm.

Comment écrire un poème ?

English | Español | Kreyòl Avez-vous déjà envisagé de gagner le premier prix d’un concours de poésie ? Même si vous n’êtes pas poète, écrire un bon poème qui parle de quoi que soit que vous aimez, n’est pas un travail difficile que vous pouvez penser probablement. Vous voyez, écrire un poème ne vient pas […]

Why Does God Permit Suffering?

WHY?” It is tragic to see how much anguish and pain can be packed into that simple word. People often ask that question after disaster or tragedy strikes: A hurricane sweeps through a region, leaving death and destruction in its wake. An earthquake reduces a city to rubble. A terrorist attack changes a quiet, routine […]

Some Interesting Science FAQ

I would approaching to use the LSMO product, but I don’t know how much to… It would be very helpful if you could provide more information about LSMO product. Describe as much as you can roughly speaking its physical and chemical properties, along with your definition of the word product. Do you mean “product” in […]

Alfabè kreyòl ayisyen

Alfabè kreyòl ayisyen an Alfabè kreyòl la gen 30 lèt: a, an, b, ch, d, e, è, en, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, ò, on, ou, p, r, s, t, ui, v, w, y, z. Nou ka divize 32 lèt sa yo an 2 gwoup: 18 konsòn ak 14 vwayèl: […]

Some Tongue-twisters

A tongue-twister is a phrase that is designed to be difficult to articulate properly. Tongue-twisters may rely on similar but distinct phonemes, unfamiliar constructs in loanwords, or other features of a language. They are often used as an exercise to develop a flexible and expeditious diction. Here are some tongue-twisters in the English language. Try […]

Facebook For Business Basic Philosophy

Facebook is an ideal place to start a business. Think about it. There are literally millions of users on the site. They belong to groups and networks.