Lis sitasyon kreyòl ki kònmanse ak lèt []Anpil moun ap mande libète pou yo pale nan plas libète pou yo panse; dezyèm...Bonè a se posede ase atitid amizan ki nesesè a pou simonte sitiyasyon difisil lavi a.Bonè a se pwofite tan prezan an, paske yè pa egziste ankò e demen poko egzisteBonè a se rekonèt ke bagay negatif yo egziste, men se pou w pa deside ouvè...Bonè a se yon pafen ou pa kapab mete sou yon moun san w pa fè kèk ti gout...De nanm avèk yon sèl panse, de kè k ap bat ansanm tankou se youn. - Fredrich...Espwa se tankou syèl la nan nuit; pa gen okenn kwen, menm si l sonm, kote yon je...Gen yon sèl bonè nan lavi: renmen e santi yo renmen w. - George SandKè a se yon timoun, li espere sa li anvi!Kè kontan, yo pa jwenn sa, yo fè l.Lè yon senp zanmi vin lakay ou, li aji tankou yon envite. ~ Lè yon bon zanmi vin...Lanmou konpoze ak yon sèl nanm ki abite nan de kò. - AristotleLanmou se yon dezi irezistib pou yon lòt moun dezire w irezistibleman. - Robert FrostLanmou se yon foli tanporè. Li eklate tankou yon tranblemanntè, apre sa li apeze. E...Lespri nou se tankou yon parachit, li pi byen fonksyone lè l ouvè.Li posib pou m renmen w san m pa konnen w, men li enposib pou m konnen w san m pa renmen w!Mwen manke w plis ke m te ka imajine; malgre m te prepare m pou m te manke w...Mwen renmen w pa sèlman pou sa ou ye, men pou sa mwen ye lè m avè w. - Roy...Mwen renmen w paske m renmen w e non paske m vle w renmen m an retou paske pa gen anyen ki ...Nan renmen, tout bagay te gentan fini depi jou youn nan amoure yo panse ke posibilite pou yon kraze...
-->