Gen yon mesye ki gen de bourik. Li te gen anpil tas li t ap transpòte sou yo.
Gen yon ti vagabon ki pase, ki panse misye pap gade l, li rale yon plim nan dèyè bourik la. Sa tèlman fè bourik la mal, li pouw! l kouri, tout tas yon tonbe yo kraze.
Mesye byen fache li di ti gason an byen fò:
- Kisa w fè bourik la la a? Ou pral remèt mwen tout tas mwen yo.
Ti gason an reponn:
- Se di m di l manman l mouri wi!
Mesye a reponn li tou ba :
Pa pale, pa pale fò! Lòt bourik la se sè l li ye!

-->