Alfabè kreyòl ayisyen an

Alfabè kreyòl la gen 32 lèt:
a, an, b, ch, d, e, è, en,
f, g, h, i, j, k, l, m,
n, ng, o, ò, on, ou, oun, p,
r, s, t, ui, v, w, y, z.

Nou ka divize 32 lèt sa yo an 2 gwoup: 18 konsòn ak 14 vwayèl: E vwayèl yo kapab sibdivize an 3 lòt gwoup: 7 vwayèl oral (ou vwayèl bouch), 4 vwayèl nazal (ou vwayèl bouch-nen) e 3 demi vwayèl (ou vwayèl-konsòn).

Konsòn ak vwayèl yo.

Konsòn ak vwayèl

Men lis 18 konsòn yo:
b, ch, d, f, g, h, j, k, l, m, n, ng, p, r, s, t, v, z.

Gen 14 vwayèl. Vwayèl yo sibdivize an 3 gwoup:
Sèt vwayel oral (vwayèl bouch): a, e, è, i, o, ò, ou.

Twa vwayèl nazal (bouch-nen): an, en, on, oun.

Twa demi vwayèl (vwayèl-konsòn): ui, w, y.

Tablo pwononsyasyon

Lèt Pwononsyasyon Fonetik (IPA) Egzanp a a /a/ /a/ anana / pàn an an /ã/ /ã/ anj b b /be/ /b/ balon ch /ʃ/ /ʃ/ chat d de /de/ /d/ domino e e /e/ /e/ epe / énmi è è /ɛ/ /ɛ/ èg en en /ɛ̃/ /ɛ̃/ èg f èf /ɛf/ /f/ fenèt g je /ʒe/ /g/ gita h ach /aʃ/ /h/ hing hang i i /i/ /i/ izin j ji /ʒi/ /ʒ/ Jezi k ka /ka/ /k/ kepi l èl /ɛl/ /l/ lanp m m /ɛm/ /m/ moto n n /ɛn/ /n/ nich ng /ng/ hing hang o o /o/ /o/ o/u>to jón ò ò ɔ/ɔ /ɔ/ òdinatè on on /ɔ̃/ /ɔ̃/ pon ou ou /u/ /u/ tanbou oun oun /un/ kap voun p pe /pe/ /p/ papa r èr /ɛɣ/ ~/r/ radyo s ès /ɛs/ /s/ sandal t te /te/ /t/ tab ui ui /ɥi/ /ɥi/ uit v ve /ve/ /v/ valiz w double v /dubleve/ /w/ wout y igrèk /igʁɛk/ /j/ yanm z zèd /zɛd/ /z/ zwazo


(http://www.novasyon.net/images/prev-horizontal.png)Gramè: Chapit yo — [Kòman pou w byen li e ekri kreyòl (http://www.novasyon.net/images/next-horizontal.png)