[ad#adsense1]

Madi 12 janvye 2010 a 04:53; 09, lè lokal (21:53:09 UTC), yon tranbleman tè ki gen mayitid 7.0"” selon echèl Richter a (ki ekivalan a enèji yon bonm a idrojèn (H-bonm) 5 megatòn jenere) "” frape a anviwon 15 km (10 miles) nan Sidwès Pòtoprens, Ayiti. Sa se pi gwo seyism ki frape zòn nan depi 1770.

[N.B. Kèk nan enfòmasyon ki vin apre yo ka petèt bezwen verifikasyon]

Kapital la te plen ak pousyè k ap monte soti nan kay ak batiman ki efondre. Oken radyo oubyen televizyon pa t travay nan jou ki vinn apre tranbleman tè a (eksepte Signal FM). Kominikasyon pa telefòn te prèske pa possib. Moun ki siviv yo rete dòmi nan lari yo. Lè nou ap gade premye imaj nou jwenn sou Entenèt la nou ka imajine gen anpil moun ki mouri (plis pase 100000 moun).

Anpil batiman ak kay andomaje:

Palè Nasyonal, youn nan moniman istorik e trezò nasyonal pa ekselans, efondre.

Katedral Pòtoprens lan se te youn nan gwo viktim de dezas anblematik, san parèy sa a.

Christopher Hotel, kote ki kenbe moun nan misyon ONI an Ayiti a, konplètman detui. Otèl Montana tou andomaje.

Ministè Finans, Ministè Travay Piblik (Ministère des Travaux Publics), Ministè Kominikasyon ak Kilti, Palè Jistis, lekòl Nòmal Siperyè (L'Ecole Normale Supérieur), lokay radyo Kiskeya a e latriye… kraze oubyen yo pran gwo domaj.

Sous: United States Geological Survey (USGS), Wikipedia

Foto: Facebook, Google.com, Flickr.com…

Klike la a pou ka wè kèk foto