Powèm
Ki sansasyon sa a?
M santi l lajounen kou lannuit.
Li fè m tranble k'on fèy bwa.
Li pa fè m byen menm non.

Kilè l te kòmanse?
Kilè l ap fini?
Kijan lavi nou pral ye?
N ap senpleman ret zanmi?

Poukisa m santi l
Lè mwen avèk ou?
Li fè kè m ap sote
Ou santi l menm jan an tou?

Zanmi m yo di sa se lanmou .
Petèt se vre wi doudou.
Genlè mwen damou.
Se sa a mwen santi pou ou.