Powèm
Chante, fò kwè se bagay ki
Dou nan lavi!
Mwen konnen moun sa deja fè
Bliye manje.
Atò, se sa menm ki rive
Kòmè Lasigal, mwa pase:
Kòmè te san manje, san bwè,
Depi de jou;
Sou dènye swè la, yon grangou
Mete dife nan kò kòmè.
Way! Li kouri kay Sò Fourni,
Yon vwazin li.
Frape: Ch! Kòw! Ki moun ki la?”
Se mwen, vwazin! Adye kòmè,
M ape mouri grangou!
Ou pa ganyen moso manje, fèy, flè,
Sa li ye, ban mwen?… Tan pri, chè!
Lò mache samdi va vini,
M a rann ou li.”
Fourni, se yon bon kamarad:
Li pa pe janmen refize
Bwè avèk ou, ri, banboche,
Fè lapwomnad;
Men, kanta pou lonje lan men,
Se yon sistèm li pa renmen.
San louvri pòt li, li di: “Chè,
Kòman w fè kont ou, non, pou
Alè sa la, ou nan grangou?”
“Kòman mwen fè?
M ape chante depi de jou
Pou amatè, anwo Bèlè.”
“Fi! don, ma fiy!
Ou pa wont vini di mwen sa?
Tounen kote w soti la
Danse kalinda!”
Vwazen miyò pase fanmiy
Se konsa moun lontan te di;
Men, tan pase pa tan jodi:
Alè kile, pa pale sa!
Tout koukouy klere pou je yo.
Mwen pa meprize syèk sa la:
Men, di mwen kilès ou pito?

Gade vèsyon fransè a La Cigale et la Fourmi