Powèm
Lè m te damou w
M te renmen lavi
M konn pran lari
Kou moun fou
Al resite non w
nan tout kafou
Non, renmen sa a pa t senesof
men sof… m te renmen w

Lè m te damou w
Tout ti griye mayi m
Se te pou n al fè ti chanmchanm
Kache anba lakou
manje l ansanm
Non, renmen sa a pa t senesof
Men sof m te renmen w

Lè m te damou w
M te konn sonnen klòch
Fè briganday nan tout vil
M dòmi nan legliz
M reveye m anba peristil
Non, renmen sa a pa senesof
Men sof m te renmen w…

Lè m te damou w
Mwen te konn mare sant ou
Bò kote m
Fè wout ou fè
Chèche kote ou ye
San rad, san sandal
Fè moun lari ap ri
Wi, mwen konnen renmen sa a pa t senesof
Men sof m te renmen w…

(Pawòl Mizik Magalie Jean Baptiste Wanga Nègès)