Powèm
Jewova se yon Dye ki diy
E se li ki kreye tout bagay
Waw pisans li parèt a klè
Oh! N ap kontinye ba w glwa
Valè ou yo san parèy
Ala onè n ap ba w, e nou pap sispann di w mèsi.