English | Kreyòl | Français | Español

La a ou pral kapap aprann kèk nan aspè ki pi enpòtan nan gramè kreyòl ayisyen an. Gramè sa a se yon esè ki baze sou obsèvasyon lanng kreyòl la e konparezon ak gramè fransè ak anglè. Si w wè yon pwen ki kapab amelyere, souple fè nou konn sa klike la pou w ekri nou.

Gramè sa a pa gen pretansyon ke li gen tout bagay ou ta dwe konnen sou gramè kreyòl la, men li gen pwen esansyèl ke nou jije ki pi enpòtan yo. Tcheke l ankò paske regilyèman nou ap mete li ajou.

Chapit yo


– Alfabè lanng kreyòl ayisyen
Nèf pati diskou a:

Konjigezon vèb kreyòl ayisyen


Anvan(#) — [Apre]Alfabè lang kreyòl ayisyen