English | Español | Français

[ad#adsense1]

Yon virelang se yon fraz (oswa plizyè fraz) ki gen karaktè amizman.Anpil fwa yo difisil pou tande mo ki konpoze l yo oswa pou konprann yo, pafwa yo gen tou de karakteristik sa yo. Anpil fwa yo se fraz ki difisil pou konprann e yo konn bay enpresyon yo nan yon lang etranje. Yo souvan itilize yo kòm egzèsis pou devlope yon stil langaj fleksib e rapid.
Eseye li virelang sa yo. Si ou konnen kèk ou ka poste yo nan yon kòmantè.

Eseye li omwen 5 fwa avèk ak yon vitès rapid:

  • Anba pla pye frè Pyè plen pyan.
  • Se sèl chyen ki ka chase chat.
  • Senk chyen ap chase sis chat.
  • Sèt tèt chat nan chak sak.
  • Sis san swasant sis sosis san sòs.

Kilès ladan yo ki pi fasil ? ki pi difisil ? Èske ou konnen kèk virelang ? Tanpri pataje avèk zanmi ou e poste kòmantè.

Yon atik enteresan: Fè yon ti egzèsis !
[ad#ShareThis]