Category: Divès

Español

Latest

¿Como escribir un poema?

English | Français | Kreyòl ¿Tu has pensado alguna vez de ganar el primer premio en un concurso de poesía? Incluso si tu no eres un poeta, escribir un buen poema que habla de todo es que te quieres, no es un trabajo difícil...

Uncategorized

Latest

Kòman pou m ekri powèm?

English | Español | Français Èske w te janm anvizaje genyen premye pri nan yon konkou pwezi ? Menm si w pa powèt, ekri yon bon powèm ki pale de nenpòt bagay ou renmen, se pa yon travay difisil jan w ka panse sa. An reyalite,...

Sorry, no posts found.

English

Latest

Relationship

Latest

Career

Latest

Career, English, Español, Relationship

Latest

¿Como escribir un poema?

English | Français | Kreyòl ¿Tu has pensado alguna vez de ganar el primer premio en un concurso de poesía? Incluso si tu no eres un poeta, escribir un buen poema que habla de todo es que te quieres, no es un trabajo difícil...

Kategori

-->