Kòman pou m ekri powèm?

English | Español | Français Èske w te janm anvizaje genyen premye pri nan yon konkou pwezi ? Menm si w pa powèt, ekri yon bon powèm ki pale de nenpòt bagay ou renmen, se pa yon travay difisil jan w ka panse sa. An reyalite,...

Read More