Alfabè kreyòl ayisyen an

Alfabè kreyòl la gen 30 lèt:
a, an, b, ch, d, e, è, en,
f, g, h, i, j, k, l, m,
n, o, ò, on, ou, p,
r, s, t, ui, v, w, y, z.

Nou ka divize 32 lèt sa yo an 2 gwoup: 18 konsòn ak 14 vwayèl: E vwayèl yo kapab sibdivize an 3 lòt gwoup: 7 vwayèl oral (ou vwayèl bouch), 4 vwayèl nazal (ou vwayèl bouch-nen) e 3 demi vwayèl (ou vwayèl-konsòn).

 

Konsòn ak vwayèl yo.

Konsòn ak vwayèl

Men lis 17 konsòn yo:
b, ch, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, v, z.

Gen 13 vwayèl. Vwayèl yo sibdivize an 3 gwoup:
Sèt vwayel oral (vwayèl bouch): a, e, è, i, o, ò, ou.

Twa vwayèl nazal (bouch-nen): an, en, on.

Twa demi vwayèl (vwayèl-konsòn): ui, w, y.

Tablo pwononsyasyon
Lèt Pwononsyasyon Fonetik (IPA) Egzanp
a a /a/ /a/ anana / pàn
an an /ã/ /ã/ anj
b b /be/ /b/ balon
ch /ʃ/ /ʃ/ chat
d de /de/ /d/ domino
e e /e/ /e/ epe / énmi
è è /ɛ/ /ɛ/ èg
en en /ɛ̃/ /ɛ̃/ èg
f èf /ɛf/ /f/ fenèt
g je /ʒe/ /g/ gita
h ach /aʃ/ /h/ hing hang
i i /i/ /i/ izin
j ji /ʒi/ /ʒ/ Jezi
k ka /ka/ /k/ kepi
l èl /ɛl/ /l/ lanp
m m /ɛm/ /m/ moto
n n /ɛn/ /n/ nich
o o /o/ /o/ o/u>to jón
ò ò ɔ/ɔ /ɔ/ òdinatè
on on /ɔ̃/ /ɔ̃/ pon
ou ou /u/ /u/ tanbou
p pe /pe/ /p/ papa
r èr /ɛɣ/ ~/r/ radyo
s ès /ɛs/ /s/ sandal
t te /te/ /t/ tab
ui ui /ɥi/ /ɥi/ uit
v ve /ve/ /v/ valiz
w double v /dubleve/ /w/ wout
y igrèk /igʁɛk/ /j/ yanm
z zèd /zɛd/ /z/ zwazo