Inovasyon

Novasyon se yon sit k ap baze sou edikasyon. Li gen yon diksyonè pou tradui mo e yon lojisyel pou tradui tèks de anglè / fransè / espanyòl a kreyòl e vis vèsa – yon bagay k ap tou nèf sou entenèt la: se sa a k enspire non Novasyon an (ou inovasyon).

Nou vle ouvri lang kreyòl la bay mond lan e ede moun ki pale kreyòl yo(ak lòt moun ki enterese nan lang lan) pou yo gen bonjan resous enpòtan chak jou pi plis. Enfòmasyon sou sit la ap pou moun nenpòt kote nan mond lan ki ka li kreyòl / anglè / fransè / espanyòl.

Sit la konpoze ak moun kivkonsyan de mank resous ki gen nan lang kreyòl la e ki vle fè yon diferans, fè yon Novasyon.

Kèk nan objektif nou yo

  • Ankouraje li ak ekri bèl powèm pou nou ogmante aktivite ak resous sit la.
  • Mete kèk egzanp egzamen bak ak koreksyon pou ede elèv yo.
  • Sou sit la moun pral kapab aprann kreyòl / anglè / fransè / espanyòl.
  • Etc. Etc…