A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Search: In:
Loading...
[JW Tele - me 2016]

Siman w ap mande tèt ou,
'Èske m ta dwe fè l?'
Priye, medite chak jou,
'Jewova, ki sa pou m fè?'

Donk, ann fè yon ti chita
Pou nou ede w deside.
Paske si w franchi etap la,
W ap kontan w te eseye!

Se pou w franchi etap la
Kite enkyetid dèyè.
Paske lè w franchi etap la,
Ou pa ka pa jwenn byenfè. (Oh)

Franchi etap la.
Franchi etap la,
janbe al Masedwàn!

Travay predikasyon an bay lajwa,
Rezilta w ap jwenn se mèvèy.
E w ap vrèman apresye sa
Etranje k ap ba w bèl akèy.

W ap vin pi pwòch Jewova
Chak jou ki pase.
Paske l ap toujou la
Pou l ede w nan chak etap ou rive.

Se pou w franchi etap la
Kite enkyetid dèyè.
Paske lè w franchi etap la,
W ap jwenn trezò w pa ta kwè.

Petèt w ap reflechi sou sa
W ap mande w si se bon wout la.

Se pou w franchi etap la.
Ou pa ka pa jwenn byenfè.

Franchi etap la
Franchi etap la
Franchi etap la,
janbe al Masedwàn!

This Lyrics has been viewed 63395 times Share/Bookmark

Related Song Lyrics:
N ap di ou mèsi by JW Kreyòl
Pa kouri konsa by JW Kreyòl
Akeyi moun se yon bon abitid by JW Kreyòl
Se la a plas mwen ye by JW Kreyòl
Annou youn padone lòt by JW Kreyòl

-->