A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Search: In:
Loading...
Ou tande zwazo k ap chante,
W ap gade nyaj yo k prale.
Nan yon bèl jaden w ap mache,
Syèl la bèl e solèy la klere.
Ou kontan wè zanmi w yo,
Ou pa ka kwè sa w wè yo.
Wi paradi sou tè a
Te toupre pou li rive.

Gen yon bèl ti kay nan plèn nan,
Gen yon lòt sou tèt mòn nan.
Bò rivyè a moun ap chante,
Moulen ap vire, dlo ap koule.
Jaden yo gen bèl ekla.
Yo pare pou rekòt la.
Te g'on lè bèl monn sila'
Te toupre pou li rive.

Ala sa bèl, zanmi fidèl,
K ap pataje bon ti moman.
Tout dlo nan je vrèman seche,
Monn nan tounèf, lavi a bèl.
Tout moun ap viv ak kè kontan,
Tout ti flè yo santi bon.
Youn ap bay lòt bon afeksyon,
Pandan n ap viv nan lapèfeksyon.

E n ap di Jewova mèsi
Pou lanmou l ak tandrès li.
Wi, benediksyon sa yo
Te toupre pou yo rive.
Epi chak jou nan kè m m ap di:
"Mwen kontan wè ou k ap souri!"
Paske yon lè, vlope w nan bran m
Te sèlman ka fèt nan rèv pa m.

M ap tann avèk lafwa
Paradi k pral sou tè a.
Sa se pawòl Jewova di.
E mwen konnen li pap bay manti.
E mwen pap janm dekouraje
Lè m sonje sa k pral rive.
Se jou sa' mwen ret ap rann,
Se sèten li toupre rive.This Lyrics has been viewed 54257 times Share/Bookmark

Related Song Lyrics:
N ap di ou mèsi by JW Kreyòl
Pa kouri konsa by JW Kreyòl
Akeyi moun se yon bon abitid by JW Kreyòl
Se la a plas mwen ye by JW Kreyòl
Franchi etap la (janbe al Masedwàn) by JW Kreyòl

-->