Rekonfò pou sivivan tranbleman tè

Gade li! Zanmi mwen m kontan wè w!
Anfen, ou vivan! M pa t ka tann pou m pale avè w.
Kounye a nou g’on bèl pèspektiv lavi etènèl.
Nou pa pè okenn vye tranbleman tè mòtèl.

Ou sonje dènye seyism ou te viv la? Elas!
Se te yon bèl jounen madi ki fini nan dezas,
Kay kraze, gravye, pousyè menm se pa pale.
Ou te nan move kote, move lè, sou ou kay ou tonbe.

Yon latriye moun mouri menm jan an, menm an pwovens.
Tè a te kontinye tranble nan Pòtoprens.
Atansyon mond lan tounen sou Ayiti pou èd e pou nouvèl.
Frè nou yo te byen òganize èd nan yon espri fratènèl.

Se pa ti rele m pa rele w, e m mande pou ou men an ven.
'Nanpwen nouvèl, bon nouvèl?' M pa t’ ka sèten.
Men ou te gentan ale. Pèn sa a m pa t’ ka sipòte.
Menm tan pa t' ka efase l. Se yon doulè k' te bay dlo nan je.

Bondye nou an gen tout pouvwa. Li nome Jezi kòm wa.
Kris pote laviktwa sou lanmò, glwa li n ap chante avèk jwa.
Oh oh! E pa m t' ap reve... M pa ka tann, m pa gen pasyans
Pou lanmò rann tout moun ki nan Bondye te gen konfyans.
Gade l an: Fransè | Anglè

0

LEAVE A COMMENT

0/150 Words
Connection Failure