Kòmè Lasigal ak sò Foumi

Chante, fò kwè se bagay ki
Dou nan lavi!
Mwen konnen moun sa deja fè
Bliye manje.
Atò, se sa menm ki rive
Kòmè Lasigal, mwa pase:
Kòmè te san manje, san bwè,
Depi de jou;
Sou dènye swè la, yon grangou
Mete dife nan kò kòmè.
Way! Li kouri kay Sò Fourni,
Yon vwazin li.
Frape: Ch! Kòw! Ki moun ki la?"
Se mwen, vwazin! Adye kòmè,
M ape mouri grangou!
Ou pa ganyen moso manje, fèy, flè,
Sa li ye, ban mwen?... Tan pri, chè!
Lò mache samdi va vini,
M a rann ou li."
Fourni, se yon bon kamarad:
Li pa pe janmen refize
Bwè avèk ou, ri, banboche,
Fè lapwomnad;
Men, kanta pou lonje lan men,
Se yon sistèm li pa renmen.
San louvri pòt li, li di: "Chè,
Kòman w fè kont ou, non, pou
Alè sa la, ou nan grangou?"
"Kòman mwen fè?
M ape chante depi de jou
Pou amatè, anwo Bèlè."
"Fi! don, ma fiy!
Ou pa wont vini di mwen sa?
Tounen kote w soti la
Danse kalinda!"
Vwazen miyò pase fanmiy
Se konsa moun lontan te di;
Men, tan pase pa tan jodi:
Alè kile, pa pale sa!
Tout koukouy klere pou je yo.
Mwen pa meprize syèk sa la:
Men, di mwen kilès ou pito?

Gade vèsyon fransè a La Cigale et la Fourmi

0

LEAVE A COMMENT

0/150 Words
Comments (0)
-->