AN  CH  È  EN  NG  Ò  ON  OU  OUN  UI 
3 rezilta pou [akselerasyon].
akselerasyon
Definition: [] to chanjman vitès; li ka kalkile lè yo divize chanjman nan vitès la pa tan chanjman an pran pou fèt.
English: acceleration
French: accélération
Spanish: aceleración

akselerasyon
Definition: [4000] To ki endike chanjman vitès yon objè. 52

English: acceleration
French: accélération
Spanish: aceleraci

akselerasyon santripèd
Definition: [] aselerasyon yon objè nan direksyon sant yon trajektwa koube oswa sikilè.
English: centripetal acceleration
French: accélération centripète
Spanish: aceleración centrípeta


<< Anvan | Apre >>
-->