AN  CH  È  EN  NG  Ò  ON  OU  OUN  UI 
26 rezilta pou [aks].     Paj:  1 | 2 
aks
Definition: [] liy vètikal imajinè ki koupe atravè sant latè epi otou liy sa a latè ap fè wotasyon.
English: axis
French: axe
Spanish: eje

aks
English: axis, axle
French: l'axe, l'axe
Spanish: eje, eje

aks optik
Definition: [] liy dwat imajinè ki pèpandikilè ak sant yon miwa konkav oswa ak yon lantiy konvèks.
English: optical axis
French: l'axe optique
Spanish: eje óptico

aksan
Definition: [1000] Yon ti senbòl kèk lang itilize pou diferansye yon lèt, yon son avèk yon lòt. Fason yon moun pale yon lang etranje; se sa ki fè Ameriken yo di Ayisyen pale Anglè avèk aksan Fransè.
English: accent

aksè
English: access, approach (v.)
French: l'accès, l'approche (v.)
Spanish: acceso, enfoque (v.)

aksede
English: accede, access (v.)
French: adhérer, l'accès (v.)
Spanish: acceder, de acceso (v.)

aksede, jwenn aksè a, rive nan
English: accede

akselerasyon
Definition: [] to chanjman vitès; li ka kalkile lè yo divize chanjman nan vitès la pa tan chanjman an pran pou fèt.
English: acceleration
French: accélération
Spanish: aceleración

akselerasyon
Definition: [4000] To ki endike chanjman vitès yon objè. 52

English: acceleration
French: accélération
Spanish: aceleraci

akselerasyon santripèd
Definition: [] aselerasyon yon objè nan direksyon sant yon trajektwa koube oswa sikilè.
English: centripetal acceleration
French: accélération centripète
Spanish: aceleración centrípeta

akseleratè
English: accelerator
French: accélérateur
Spanish: acelerador

akselere
Definition: [1000] Soti nan yon vitès ki pi dousman pou rive nan yon vitès ki pi rapid. Aksyon yon chofè ki pese akseleratè machin li pi fò pase lòt chofè sou wout la.
Soti nan yon vitès ki pi dousman pou rive nan yon vitès ki pi rapid. Aksyon yon chofè ki pese akseleratè machin li pi fò pase lòt chofè sou wout la.
English: accelerate

aksepte
Definition: [1000] Pran yon bagay jan li vini an san chache chanje li.
English: accept

aksepte
English: accept, admit
French: accepter, admettre
Spanish: aceptar, admitir

aksidan
Definition: [4000] Yon evènman ki rive san pyès moun pate prepare li pou li te rive nan fason li rive a. Aksyon de chofè ki kite machin yo ap kondi ale frape ansanm.
English: abounding
French: abondant
Spanish: abundante

aksidan
English: accident
French: accident
Spanish: accidente

aksidantèl
English: casual
French: décontractée
Spanish: casual

aksidantèl, dezenvòlt
English: due

aksòn
Definition: [] estrikti newòn ki pote mesaj lwen ak kò selilè a.
English: axon
French: axone
Spanish: axón

akstrèm
English: extreme
French: extrême
Spanish: extremo


<< Anvan | Apre >>
-->