AN  CH  È  EN  NG  Ò  ON  OU  OUN  UI 
1 rezilta pou [agrikilti kontou].
agrikilti kontou
Definition: [] plantasyon toutolon kontou natirèl tè a pou diminye ewozyon tè a.
English: contour farming
French: agriculture de contour
Spanish: contorno agrícola


<< Anvan | Apre >>
-->