AN  CH  È  EN  NG  Ò  ON  OU  OUN  UI 
2 rezilta pou [adaptasyon].
adaptasyon
Definition: [] nenpòt chanjman nan estrikti oswa nan konpòtman ki ede yon òganis siviv nan anviwònman patikilye li.
English: adaptation
French: adaptation
Spanish: adaptación

adaptasyon
Definition: [4000] evolisyon yon estrikti, yon konpòtman oswa yon pwosesis entèn ki pèmèt yon òganis reyaji nan faktè anviwònman yo epitou ki pèmèt òganis la viv pou pwodui pwojeniti.234
Aranjman ki fèt nan tout kò yon èt vivan pou kontinye viv nan nenpòt zòn, avèk nenpòt lòt èt vivan.
Aranjman ki fèt nan tout kò yon èt vivan pou kontinye viv nan nenpòt zòn, avèk nenpòt lòt èt vivan.
English: adaptability* *
French: adaptabilité


<< Anvan | Apre >>
-->