Dibrezo vle pann tèt li

Lavi a di, nèg pap travay, twòp imilyasyon pou Dibrezo. Yon bon aprè midi Dibrezo deside pati byen lwen ak yon kòd pou l al pann tèt li. Nan tout wout la l ap sonje Tinana li renmen anpil ak bèl pwojè li konn ap fe nan kè l. Malgre tou, li deside pann tèt li kan menm. Li jwenn yon pyebwa li monte li mare kòd la nan yon branch, li pase l nan kou l epi li lage kò l.
Sa w kwè k pase?
- Branch lan pat fò, li kase e Dibrezo tonbe "PIM". Misye di: "Wouch! Nan bagay pann tèt mwen sa a! Gade jan m manke mouri non!

-->