Diskisyon sourit

Gen de sourit ki nan diskisyon. Youn ladan yo abitye viv pami moun, lòt la abitye viv nan bwa. Li di lòt la: "Se ou yo rele 'sourit', men mwen menm mwen pa sourit. Ahh, gwo diskisyon pete ant yo de a.
Sa k abitye viv nan vil la di lòt: "M pral pwouve w sa m di w la. Nou pral pase devan moun yo pou w wè sa y ap di. Pase avan." Sourit ki abitye viv nan bwa a kouri pase devan moun yo. Moun yo di: "Woy gad'on sourit."
Dezyèm sourit kouri pase; Moun yo di: "Men yon lòt ankò".
Dezyèm sourit la di lòt la: "Ou wè sa m t ap di w la?"

-->