Yon makak ki leve nan kay. L ap plede gas fè tout sa moun yo ap fe nan kay la. Benyen, gaspiye dlo, savon. Moun yo planifye pou makak la ka rete deyo dekwa pou bagay nan kay la pa gaspiye. Yo voye l nan mache ak 10 goud pou li achte 1 goud ten, 1 goud pesi, 1 gou zonyon, 1 goud aranso, 1 goud magi, 1 goud chabon, 1 goud piman, 1 goud sitron plis 1 goud "ayayay". Li fin achte tout lot yo men chak machann li mande pou Ayayay la, machann yo se ri yo ri.
Kou makak grangou li pran 50 kob fig nan 1 goud ki rete a, apre sa li pran pou lot 50 kob la. Makak sonje yo te di l pinga li antre san tout bagay yo. Makak pase bo yon pikan li pran l epi li mete li anba sache a. Li tounen lakay li, moun yo di makak ou sonje m te di w se pou w pote tout bagay anvan ou antre. Makak di m pot tout bagay. Madanm nan koman retire yo nan sache a. epis, piman zonyon elatriye. Kou li rive sou pikan an madan m nan pike li fe "Ayayay", makak reponn pou 1 goud, pou 1 goud!

-->