Ba l remèd vè

Se te yon nèg k ap viv nan yon ti pyès kay, toutan l ap plenyen li pa gen kòb. Yon jou, l ap esplike yon zanmi li ta byen renmen lwe pyès kote l rete a men li pè pou lokatè a pa vle peye l. Li ta pito vann ti kay la men li pa vle pou ti kòb la fini, li pa gen lò resous ankò. Li kalkile, li fè tèt li travay epi li di: “Mwen konn sa m ap fè, m ap ouvri yon klinik.”
Se konsa, nonm na pentire kay la vèr e blan, li mete sou tout mi “Klinik katye w”. Menm jou a, yon premye papa mennen pitit li vini kay fo doktè sila a, l ap esplike kijan timoun li an gen yon etoufman ak yon tous ki pa janm rete depi 3 jou. Fo doktè a di: “Ba l remèd vè.”
Yon lòt manman parèt ak pitit pa li epi di fo doktè a: “Mwen menm, pitit pa m nan se kò l k ap fè l mal…” Dòk repete: “Ba l remèd vè.”
Twazyèm paran ki mennen ti gason l vin nan klinik la mande Dòk la kisa pou l fè. Misye reponn: “Ba l remèd vè.” Manman pete koken, li di: “Kijan remèd vè a?! Pitit mwen se sou yon pyebwa li monte, li sot tonbe tonbe, li gen kèk frakti nan kò li, ou menm w ap pale m de remèd vè.”
Fo doktè a di madanm lan: “Men, si pitit ou pa t gen vè, kijan l ta fè al’ monte yon pyebwa jouk li sot tonbe? Chèche koz bagay la byen madanm.”

-->