Gen yon mesye ki leve maten ki grangou anpil, l al achte akasan. Li te gen sèlman 5 goud. Li achte 5 goud akasan ak pen. Yo ba l yon gwo kwi akasan, ann di sa yo ba li a vo anviwon 25 goud!
Misye byen kontan, paske l te grangou. Lè m di w sa, misye tonbe bwè akasan...
Lè vant misye kòmanse byen plen, li pran souf...Mmmh...
Li di: "Ti cheri... kòman fè jodi a yo bay ANPIL akasan konsa?"
Tifi a reponn li: "Jodi a, nou bay anpil akasan paske... paske te gen yon rat ki tonbe nan akasan an maten an lè n t ap fè l la..."
Misye, byen an kòlè: "Kisa?!!!"
Misye leve kwi a wotè tèt li, li prafe l atè, li kraze l.
Tifi a di: "Oh, oh! Se pa mesye a kraze kwi grann mwen konn pipi a!"

-->