En dous, en cho...

Yon chofè kamyonèt ki te gen yon repitasyon kòm yon moun ki pa manje anyen frèt... Misye te konn fè Petyonvil - Dèlma (Dèlma - Petyonvil)...
Yon jou, pandan l sot ba Dèlma, yon nèg rive Dèlma 91 li di 'mèsi chofè'... Machin kanpe, misye desann byen chèlbè l ap mache san l pa peye...
Chofè a di: "Jèn jan, vin peye machin nan!"
Misye reponn: "W a fè m peye si w kapap."
Chofè a di: "Bò lakay pa m, se nan kòd yo met vòlè tankou kabrit..." Epi chofè a desann machin li ak yon gwo kòd pou l kouri dèyè misye...
Kou l rive sou misye, misye rale yon koulin... epi chofè a tonbe sote kòd sou totwa a, epi lap di... "En dous, en cho! En dous, en cho!...

-->