Gen yon manman ki mouri kite yon kay ak etaj pou 2 pitit gason li genyen. Pi gran ki pi raketè di l ap pran anlè a pi piti ap pran anba li mèt fè sa l vle avè l. Sou yon mwa pi gran met yon lòt etaj sou pa l la. Lè pi piti a wè sa li vin kote l, li di: Se pa w met yon etaj sou paw la... Pi gran an di: "M te di w fè sa w vle ak pa w la a. Pa vin kote m... Pi piti a di: "Se pou sa m vin kote w la lòt semèn m ap kraze anba a...

-->