Se Toto ki pran valiz li ki deside fòk li ale lekòl jodi a. Pandan li nan klas la pwofesè a di mwen bezwen yon elèv ki pou fè yon fraz ak EVIDAMMAN.
Gen yon elèv ki leve men l, pwofese a di l oke n ap tande w. Elèv la di: "Evidamman si yon moun ap travèse lari li pa gade adwat agoch li ka fè aksidan."
Pwofesè a di bravo!
Toto nève, li leve men l, pwofesè a di n ap koute w Toto. Li di: "Mwen wè grann mwen ki pran yon jounal ki vire dèyè kay la."
Pwofesè a di kote "evidamman" an, Toto di: "EVDAMMAN grann mwen pral nan twalèt paske li pa konn li."

-->