se de moun fou ki ap viv nan menm zon, yon bon maten yo tonbe nan fe diskisyon ke yo se mango, premye a di monche se mwen
ki mango, lot la di negatif boss se mwen ki mango. pou yo ka we kyes ki mango, depi a 8h 00am yo monte yon pye mango yo rakokye
ko yo nan branch pye bwa a midi pran yo e y ap kouri sou 1hpm yo kite 1hpm y ap plonje 2hpm gen youn nan yo ki lage ko l ate bip li gaye, lot la anle a l ap ri rakrakrakra mwen pat di w se mwen ki mango, lot la di ou fou ou pa we se mi mwen gentan two mi.

-->