Se te nan yon lekòl. Yo fè foto tout timoun yo nan klas la... pwofesè ap eseye konvenk timoun yo pou yo achte yon kopi nan foto yo fè an gwoup la.
Li di yo: "Panse pou nou wè byen jan li pral bèl pou nou ap gade foto yo lè nou tout nou ap antre nan granmoun, nou va di: 'Sa se Jennifer, li se avoka' oswa 'Se Michael, li se doktè'... ".
-Toto nan fon sal ak yon ti vwa kontinye pou l di: "Sa se pwofesè a, li mouri."

-->