Gen yon mesye ki abitye bwè ti gwòg li, ann di yon tafyatè, ki pral soti yon aprèmidi. Li te gen nan pòch li yon kle e yon sigarèt. Misye soti l al' bwè, l al' pran plezi l ak zanmi l yo. Aaah, lè m di w sa a, mesye yo bwè, yo fimen kòm dabitid. Misye tèlman sou, li tou dòmi bò tab la.
Nan demen maten, granm bonè, tafytè a pran wout pou l al' lakay li. Alkòl la toujou nan san l, se apèn si l ka mache, l ap souke de bò. Anfen! li rive lakay li.
Misye antre men l nan pòch li, li pran 'kle' a pou l ouvè pòt la. Misye kout kle, kout kle. O oh! pòt pa janm ka ouvè, kle a pa menm ka antre nan seri a menm. Misye kontinye ap panche adwat agoch, li kout kle...
Gen yon vazin ki di l:
Vwazen, sa w ap fè la a? 'E pa se ak yon sigarèt w ap chèchè ouvè pòt la?
Lè misye resi pran konsyans se yon sigarèt ki lan men l, li met de men nan tèt li, li di:
Wiyfout!!! m fimen kle a!

-->