Dlo a frèt anpil!

Vwala se te yon nèg ki te gen yon sikyatri. Yon bon jou misye leve li di: "Bon jodi a mwen bezwen wè kilès moun ki pi fou nan psikyatri m nan." Misye ale nan yon pisin ki pa gen dlo li di tout moun fou yo al benyen.

Mezanmi, moun fou yo kòmanse vole nan pisinn nan. Gen sa ki gen tèt kase, pye kase, ponyèt kase... Epi gen yon dènye grenn ki rete ka p tranble.

Mèt sikyatri a di: "Apa ou pa ale ou menm, sa wap fe la?"
Misye reponn: "Aaa patwon, jan m wè nèg yo ye anba a la a, genlè dlo a frèt anpil!"

-->